Ukończone kursy

Video Games Localization 104 – Localization Testing (QA) – 04.07.2017 r.

Wprowadzenie do lokalizacji oprogramowania – 24.05.2017 r.

Video Games Localization 103 – Creativity in Video Game Localization – 09.05.2017 r.

Video Games Localization 102 – How to Localize a Video Game: First Steps – 21.04.2017 r.

Video Games Localization 101 – Introduction to Video Game Localization – 04.04.2017 r.

Lokalizacja oprogramowania, stron internetowych i dokumentów technicznych – 22.12.2016 r.

International Financial Reporting Standards – 07.01.2016 r.

Wprowadzenie do tłumaczeń technicznych – 20.09.2015 r.

Zaawansowane funkcje programu Microsoft Word wspomagające pracę tłumacza – 18.11.2014 r.

Business English Certificate Higher – 01.03.2009 r.